Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

6 skyrius

Vienas iš svarbiausių sovietinės kontržvalgybos tikslų buvo prižiūrėti, kontroliuoti ir apsaugoti strategiškai svarbias Lietuvos pramonės, ekonomikos ir mokslo sritis ir objektus, kurie KGB manymu, buvo įdomūs užsienio žvalgybai ir buvo potencialūs užsienio agentų taikiniai. Labai svarbi veiklos sfera - strategiškai svarbios informacijos, kurioje yra valstybinių paslapčių, apsauga ir slaptumo užtikrinimas strateginiuose objektuose. Taip pat objektų, kurie susiję su karininiu pramoniniu kompleksu, apsauga ir įslaptinimas kuriant įvairias priedangos legendas apie jų tariamą veiklą. KGB kontržvalgybinių padalinių aptarnaujamų objektų priežiūros lygį nulėmė jų strateginė reikšmė SSRS ekonomikai, saugumui ir karinei pramonei. Todėl KGB siekė garantuoti, kad į Vakarus nenutekėtų strategiškai svarbi ir slapta informacija, nebūtų paviešintas tikrasis sovietinės ekonomikos, karinio pramoninio komplekso potencialas. Tai turėjo užtikrinti ir griežta viešos informacijos apie objektus ir judėjimo šių objektų teritorijoje kontrolė. Šie KGB aptarnaujami objektai įvardyti ”režiminiais objektais” dėl juose vykdytų tyrimų, gamybos ir jiems keliamų saugumo ir slaptumo reikalavimų bei žinybinės priklausomybės (ryšių su Gynybos ministerija).

Iki 1982 m. pramonės ir kitų strateginių objektų apsaugą garantavo 2-oji valdyba. 1982 m. 2-os valdybos 3-ojo skyriaus pagrindu įkurtas LSSR KGB 6-as skyrius. Šio padalinio įkūrimas byloja apie sovietinės valdžios vis didėjančius siekius kontroliuoti ir slėpti informaciją nuo visuomenės, vis didėjantį SSRS karinį pasirengimą bei su tuo susijusias išlaidas ir intensyvėjančią konkurenciją karinių technologijų srityse. 1991 m. sausio 1 d. 6-as skyrius vėl grąžintas į 2-osios valdybos sudėtį – dabar jau kaip 4-as 2-os valdybos skyrius.

LSSR KGB 6-ąjį skyrių, sudarė 3 poskyriai:

  1. Kontržvalgybinis darbas pramonės įmonėse ir moksliniuose tyrimo institutuose. Informacijos slaptumo ir saugumo užtikrinimas valstybinėse institucijose ir kituose strateginiuose objektuose. Suteikia leidimus darbui su slapta informacija.
  2. Kontržvalgybinis darbas valstybinėse institucijose, kurios užsiima ekonomikos planavimu, finansavimo skyrimu, statistikos vedimu.
  3. Kontržvalgybinis darbas moksliniuose ir kituose svarbiuose ūkio objektuose. Mokslinių, ekonominių, technologinių mainių su Vakarais kontrolė

 

Funkcijos:

  • užkirsti kelią užsienio žvalgybų pastangoms išgauti informacijos apie SSRS strategiškai svarbią informaciją pramonės, mokslo, ekonomikos srityse;
  • strategiškai svarbių objektų kaip gynybinių pramonės šakų ir svarbiausių ūkio objektų, bei mokslinio tyrimo įstaigų bei juose vykdomų darbų ir juose esančios slaptos informacijos apsauga;
  • šių objektų apsauga nuo ,,ČP“ (ypatingų atsitikimų), kenkimo, galimų ,,diversijų“, bei ,,slaptumo režimo“ kontrolė ir užtikrinimas.

 

Operatyviniai darbuotojai, sąrašas (.pdf, 54,1 KB)

 

6 skyriaus vadovybė:

  1. Marijonas Misiukonis, viršininkas (1982–1984)
  2. Viktoras Miškinis, viršininkas (1984–1991)
  3. Jevgenijus Butylinas, viršininko pavaduotojas (1984–1991)