Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Apie projektą

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), vykdydamas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. priimtą LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962) 2011 m. gegužės 12 d. pradeda skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu "Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius Lietuvoje ir kitose šalyse pasirodė daug mokslinių studijų, kitokio pobūdžio tyrinėjimų apie KGB genezę, veiklos ypatumus, nepaisymą elementariausių žmogiškumo taisyklių siekiant savo tikslo - likviduoti "liaudies priešus", trukdančius kurti "šviesų komunizmo rytojų". Tačiau yra ir publikacijų, šlovinančių šią instituciją, arba neigiančių jos vaidmenį nuosekliai diegiant neapykantą asmenims, puoselėjantiems krikščioniškąsias ir tautines vertybes bei kitaip manipuliuojant visuomenės nuomone. Todėl esame įsitikinę, kad autentiškų dokumentų turinys tam tikra dalimi paneigs iki šiol sklandančius mitus apie KGB visagalybę ir KGB darbuotojų "darbą Lietuvos labui".

Svetainėje bus skelbiami archyviniai dokumentai, informuojantys apie KGB tikslus ir siekius, struktūrinių padalinių funkcijas, planus, ataskaitas, jiems vadovavusius asmenis, operatyvinius planus ir jų rezultatus, agentūrinį tinklą ir agentų verbavimo metodus. Bus siekiama išryškinti, kad kitaip negu Vakarų demokratinių valstybių slaptosios tarnybos, SSRS KGB pamindami žmogaus teises ir net sovietinę konstituciją, siekdami totaliai kontroliuoti valstybės, o ypač okupuotų kraštų gyventojus, skverbėsi į beveik visas visuomenės gyvenimo sritis ir net privatų asmenų gyvenimą. Pavyzdžiui, religinės bendruomenės, neformalūs jaunimo sambūriai, buvę politiniai kaliniai ar tremtiniai panaudojant agentus buvo akylai sekami, kompromituojami, supriešinami.

Skelbiami dokumentai ar jų tematiniai rinkiniai bus minimaliai komentuojami tik tais atvejais, kad būtų išvengta neadekvačių dokumento esmei interpretacijų.Pradiniame viešinimo etape pasirinktas 1960–1991 metų laikotarpis, tikintis, kad iš žmonių atminties dar neišdilusius tų metų jiems žinomus įvykius bus galima išvysti KGB dokumentų šviesoje... Dokumentai bus kupiūruojami tik tais atvejais, kai reikės apsaugoti asmenų privataus gyvenimo duomenis ir informaciją apie prisipažinusius pagal "Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą" (Žin., 1999Nr. 104-2976, 2000, Nr. 52-1485, 2010, Nr.).


Naujojoje tinklalapio versijoje siekiama nuosekliau ir sistemiškiau pateikti archyvinius dokumentus, sudaryti galimybę besidomintiems sovietinio laikotarpio istorija lengviau rasti duomenų, išryškinančių KGB – sovietinės represinės struktūros – veiklos pobūdį, tikslus, metodus (manipuliavimą žmonėmis, kompromitavimą, visuotinį žmogaus teisių ignoravimą ir pažeidinėjimą ir kt.), taip pat santykius su komunistų partija.

Nuo 2011 m. gegužės veikiančiame gana paprastame tinklalapyje kas mėnesį apsilankydavo 4–6 tūkst. žmonių. Naujosios tinklalapio versijos patogesnė struktūra, racionalesnė ir išsamesnė meniu juosta, leis pasirinkti dokumentų grupes ne tik pagal struktūrinių padalinių veiklą bet ir pagal KGB veiklos sritis. Dėl to kiekvienas skelbiamas dokumentas priskiriamas vienai arba kelioms temoms – tai yra turi „žymę“, padėsiančią pasirinkti pageidaujamos temos dokumentą. Taip pat bus galima pasinaudoti standartine paieška pagal dokumento pavadinimą, datą ir kitus kriterijus.

Labai svarbu, kad šiame tinklalapyje lankytojai galės reikšti nuomonę, užduoti klausimus rubrikoje „Visuomenės balsas“. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus bus pateikiami atskiroje rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“, taip pat į klausimus bus atsakoma ir asmeniškai.

Dar kartą pabrėžiame, kad dokumentus rengiant viešinti yra griežtai laikomasi svarbiausių principų: užtikrinti asmenų, kurie pagal įstatymą prisipažino slapta bendradarbiavę su KGB, duomenų slaptumą ir neviešinti privataus gyvenimo bei asmenims kompromituoti surinktų šmeižikiškų duomenų.

Tinklalapyje pateikiamų dokumentų originalai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve, kurio darbuotojai visokeriopai talkina mums šiame sudėtingame darbe. Dokumentų vertimų ar platesnių anotacijų tinklalapyje kol kas nebus, nes tam nėra pakankamai nei specialistų, nei materialinių išteklių.

Laukiame lankytojų ir jų atsiliepimų.