Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kačalovas Borisas, Vasiljaus

Kačalovas Borisas, Vasiljaus
Gim. data: 1917 05 02
Gim. vieta: Saratovo sr. Balašovo m.
Tautybė: rusų
Išsilavinimas:
Aukštasis partinis
Laipsniai:
1939 11 05  - jaunesnysis leitenantas
1943 03 15  - vyresnysis leitenantas
1947 07 11  - kapitonas
1952 01 04  - majoras
1956 12 28  - papulkininkis
Civilinė veikla:
1938 09 01-1942 01 01 Leningrado karinės ryšių akademijos klausytojas
1942 01 01-1942 06 16 Vakarų fronto 50-os armijos 298-ojo šaulių divizijos ryšio sk. viršininko padėjėjas
1942 06 16-1944 03 01 Partizanų judėjimo centro mokyklos radijo ryšio dėstytojas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1944 03 01-1944 12 29 Krymo ASSR UNKVD operatyvinių radijo ryšio poskyrio viršininkas
1944 12 29-1946 04 11 LSSR NKVD UBB (kovos su „banditizmu“ valdybos) ryšio poskyrio viršininkas
1946 04 11-1947 04 01 LSSR MVD BB (kovos su „banditizmu“) valdybos 3-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1947 04 01-1949 09 07 LSSR MGB 2-N valdybos 3-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1949 09 07-1950 03 23 LSSR MGB 2-N valdybos operatyvios technikos poskyrio viršininkas
1950 03 23-1952 09 15 LSSR MGB Vyriausybinio ryšio skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1952 09 15-1953 07 01 LSSR MGB Vyriausybinio ryšių skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1953 07 01-1954 04 07 LSSR MVD „S“ (vyriausybinio ryšio) skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1954 04 07-1955 05 03 LSSR KGB „S“ (vyriausybinio ryšio) skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1955 05 03-1959 09 05 LSSR KGB „S“ (vyriausybinio ryšio) skyriaus viršininko pavaduotojas
1959 09 05-1960 03 20 LSSR KGB Vyriausybinio ryšio skyriaus viršininko pavaduotojas
1960 03 20-1970 07 01 LSSR KGB Vyriausybinio ryšio poskyrio viršininkas
1970 07 01-1971 02 03 LSSR KGB Vyriausybinio ryšio skyriaus viršininkas
1971 02 03 atleistas pasibaigus tarnybos laikui