Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiamas dažniausiai užduodamų mums klausimų sąrašas.  Jeigu nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, galite užpildyti specialią formą.

 


Gerbiami svetainės lankytojai,
Aptikus klaidas ar netikslumus prašome nedelsiant apie tai informuoti kgbveikla@genocid.lt, kad galėtume operatyviai tai ištaisyti. Atsiprašome už nepatogumus.
Dėkui už pastabas ir kad su mumis bendradarbiaujate.

 

- Kada bus paskelbti KGB užverbuotų agentų sąrašai?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 straipsnio 23 punktu Centras įpareigotas tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus. Šio darbo tikslas – atskleisti KGB kaip represinės institucijos, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ pripažintos nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, veiklą, darbo metodus, poveikį visuomenės ir asmenų gyvenimui, taip pat tą veiklą vykdžiusius kadrinius ir slaptuosius bendradarbius. Tikslūs ir patikimi identifikuotų KGB agentų sąrašai bus nuolat sudaromi ir pildomi dirbant šį darbą. Baigiant viešinimo darbą bus sprendžiama apie sudarytų sąrašų skelbimą.


- Ar bus galima gauti informaciją apie konkretaus asmens slaptą bendradarbiavimą su KGB?

Centras nėra įpareigotas ir neįsipareigoja teikti informaciją apie atskirus asmenis ir jų ryšius su KGB.


- Ar galima sužinoti, kokie duomenys yra apie asmenį, kuris buvo persekiojamas, bandomas verbuoti, profilaktuojamas?

Tokią informaciją teikia LYA (Lietuvos Ypatingasis Archyvas) asmeniui, pateikusiam prašymą.


- Kaip dažnai ir kokia tvarka bus skelbiami dokumentai?

Dokumentai atrenkami, analizuojami, patikrinami vadovaujantis įstatymų reikalavimais (Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kt.), skenuojami ir viešinami svetainėje pagal nustatytą tematiką. Šio darbo prioritetas – ne kuo daugiau pateikti dokumentų, o kuo išsamiau ir visapusiškiau nušviesti KGB veiklą remiantis archyviniais dokumentais.