Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pranas Keruotis, Kazimiero

Pranas Keruotis, Kazimiero
Gim. data: 1942 09 27
Gim. vieta: Šakių r. Sutkių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1967 - aukštasis techninis civilinis
1970 - specialus čekistinis kontržvalgybinis parengimas
Laipsniai:
1967 02 25 - jaunesnysis leitenantas
1970 07 28 - leitenantas
1973 11 02 - vyresnysis leitenantas
1976 12 16 - kapitonas
1980 02 20 - majoras
1985 05 01 - papulkininkis
1991 09 25 - pulkininkas
Civilinė veikla:
1960 07 01–1961 09 01 Šakių r. kolūkio ,,Nemunas“ darbuotojas
1961 09 01–1967 12 01 KPI Kaune studentas
1967 12 01–1969 09 01 mechanikos technikumo Alytuje darbuotojas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1969 09 01–1970 08 29 Aukštųjų KGB kursų Minske kursantas
1970 08 29–1970 09 25 LSSR KGB Klaipėdos m. ir Lietuvos jūrų baseino 3-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1970 09 25–1975 01 30 LSSR KGB Šiaulių m. operatyvinis įgaliotinis
1975 01 30–1975 04 04 LSSR KGB Šiaulių m. vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1975 04 04–1982 05 10 LSSR KGB Šiaulių 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1982 05 10–1983 01 10 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1983 01 10–1984 04 03 LSSR KGB 6-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1984 04 03–1985 09 05 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus 6-ojo poskyrio viršininkas
1985 09 05–1991 08 01 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus viršininko pavaduotojas
1986 01 01 baigė Aukštuosius KGB kadrų kvalifikacijos kėlimo 2 mėn. kursus
1991 08 01 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus viršininkas