Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Eduardas Kisminas, Adolfo

Eduardas Kisminas, Adolfo
Gim. data: 1917 10 14
Gim. vieta: Latvija Skrundos r. Sparnių vnk.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1941  - aukštasis čekistinis (NKVD mokykla)
1946  - aukštasis čekistinis (MGB mokykla)
1955  - vidurinis civilinis
1961  - aukštasis čekistinis
Laipsniai:
1943 03 22  - leitenantas
1944 07 31  - vyresnysis leitenantas
1947 07 31  - kapitonas
1951 11 05  - majoras
1955 10 24  - papulkininkis
1960 10 31  - pulkininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1939 05 03–1940 07 21 Lietuvos kariuomenė Plungėje kariškis
1940 07 21–1940 09 11 29-as teritorinis korpusas poskyrio vadas
1940 11 01–1940 11 30 LSSR NKVD Mažeikių aps. operatyvinis įgaliotinis
1940 11 30–1941 07 17 aukštosios NKVD mokyklos klausytojas
1941 07 17 baigė aukštąją NKVD mokyklą
1941 07 17–1943 05 25 SSRS NKVD ypatingos paskirties daliniai Maskvoje 1-ojo motošaulių pulko poskyrio vadas
1943 05 25–1943 10 08 SSRS NKGB 4-os valdybos žinioje
1943 12 25–1944 08 01 LSSR NKGB (Pavlovo-Posado) operatyvinės rezervo grupės operatyvinis įgaliotinis
1944 08 01–1945 07 01 LSSR NKGB tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio tardytojas
1945 07 01–1946 01 22 LSSR NKGB tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas
1946 01 22–1946 12 01 spec. mokymo įstaigos aukštoji MGB mokykla klausytojas
1946 12 01 spec. mokymo įstaigos aukštoji MGB mokykla baigė
1946 12 01–1947 04 01 LSSR MGB tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1947 04 01–1948 01 01 LSSR MGB tardymo dalis 1--ojo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1948 01 01–1950 08 01 LSSR MGB tardymo dalis 1--ojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1950 08 01–1952 09 15 LSSR MGB tardymo dalies viršininko padėjėjas
1952 09 15–1953 05 08 LSSR MGB tardymo dalies viršininko pavaduotojas
1953 05 08–1954 03 30 LSSR MVD milicijos valdybos viršininkas
1953 05 08–1954 03 30 LSSR MVD ministro pavaduotojas
1954 03 30–1954 04 07 LSSR MVD kadrų skyriaus žinioje
1954 04 07–1981 08 05 LSSR KGB tardymo skyriaus viršininkas
1981 08 05 atleistas dėl amžiaus