Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Piotras Malachovas, Dmitrijaus

Piotras Malachovas, Dmitrijaus
Gim. data: 1922 07 20
Gim. vieta: Kalugos sr.
Tautybė: rusų
Išsilavinimas:
1956 - vidurinis civilinis
1964 - čekistinis parengmas
Laipsniai:
1945 03 13 - leitenantas
1950 02 13 - vyresnysis leitenantas
1955 10 24 - kapitonas
1966 12 16 - majoras
1975 04 30 - papulkininkis
1980 05 03 - pulkininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1940 10 02–1941 09 19 SSSR NKVD pasienio kariuomenės kariškis
1941 09 19–1944 06 21 Kontržvalgybos "smerš" 86 šaulių divizijos (3-ojo Pabaltijo fronto) poskyrio vadas
1944 06 21–1944 09 26 kontržvalgybos "smerš" operatyvinių kursų klausytojas
1944 09 26–1945 08 01 kontržvalgybos "smerš" 3-ojo Pabaltijo fronto operatyvinis įgaliotinis
1945 08 01–1946 05 27 kontržvalgybos "smerš" 179 šaulių divizijos operatyvinis įgaliotinis
1946 05 27–1946 08 01 LSSR MVD Klaipėdos aps. kovai su banditizmu poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1946 08 01–1947 04 01 LSSR MVD Klaipėdos ap. Klaipėdos vls. vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1947 04 01–1947 12 20 LSSR MGB Klaipėdos aps. Triušelių vls. viršininkas
1947 12 20–1948 09 01 LSSR MGB Klaipėdos aps. operatyvinio poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1948 09 01–1950 07 12 LSSR MGB Klaipėdos aps. KRO vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1950 07 12–1952 09 15 UMGB Klaipėdos sr. 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1952 09 15–1953 07 01 UMGB Klaipėdos sr. 2-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1953 07 01–1954 04 07 LSSR MVD 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1954 04 07–1954 09 13 LSSR KGB 2-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1954 09 13–1960 03 20 LSSR KGB 2-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1960 03 20–1966 10 22 LSSR KGB 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1966 10 22–1967 09 02 LSSR KGB Kauno m. skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1967 09 02–1968 10 01 LSSR KGB Kauno m. skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1968 10 01–1974 02 05 LSSR KGB 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1974 02 05–1976 10 05 Inspekcijos prie LSSR KGB pirmininko vyresnysis inspektorius
1976 10 05–1980 08 18 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus 6-ojo poskyrio viršininkas
1976 10 05–1980 08 18 LSSR KGB operatyvinio-techninio viršininko pavaduotojas
1980 08 18–1985 09 02 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus viršininko pavaduotojas
1985 09 02 atleistas dėl amžiaus į atsargą
1986 02 17 LSSR KGB karinė-medicininė tarnybos vyresnysis inspektorius kadrams