Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ideologinė kontržvalgyba

1967 m. liepos 17 d. vietoje SSRS KGB Sovietų Lietuvos padalinio 2-sios valdybos 2-ojo skyriaus buvo įkurtas ideologinės kontržvalgybos 5-sis skyrius, kurio svarbiausia užduotis - kovoti su sovietinio režimo kritikais, antisovietinio pasipriešinimo organizacijomis, kitomis antisovietinės veiklos apraiškomis. Šį padalinį iš pradžių sudarė trys skyriai, vėliau jie išplėsti į šešis poskyrius. 1979 m. įkurta 5 tarnyba turėjo keturis skyrius po tris poskyrius.

Institucinė raida:

5-asis skyrius (1967 – 1979)
5-oji tarnyba (1979 – 1989)
Z tarnyba (nuo 1989 11 – 1991)
”OP” tarnyba (1991 m.)
 

Funkcijos:

 • kūrybinės, mokslinės, pedagoginės inteligentijos, studentijos, moksleivių ir neorganizuoto jaunimo stebėjimas ir jų antisovietinės veiklos slopinimas; kontaktų su Vakarais stabdymas ir kontrolė;
 • komunistų partijos ir administracinio aparato vadovų apsauga;
 • anoniminių antisovietinių dokumentų ir atsišaukimų autorių bei platintojų paieška, kitokių antisovietinių veiksmų (užrašai ant sienų, sovietų Lietuvos vėliavos nuplėšimas ir pan.) autorių nustatymas;
 • signalų apie ketinimus įvykdyti teroristinius aktus ar nelegaliai įsigyti šaunamuosius ginklus tikrinimai;
 • kontržvalgybinis darbas stebint nepriklausomos Lietuvos veikėjus, buvusius politinius kalinius, tremtinius, laisvės kovų dalyvius, išeivijos organizacijų narius bei veikėjus; tautinių mažumų atstovus (lenkai, žydai, vokiečiai);
 • katalikų dvasininkijos ir kitų religinių bendruomenių veiklos stebėjimas.

 

Operatyviniai darbuotojai (5 skyrius), sąrašas (.pdf, 67 KB)

Operatyviniai darbuotojai (5 tarnyba), sąrašas (.pdf, 87,1 KB)

Operatyviniai darbuotojai ("Z" tarnyba), sąrašas (.pdf, 61,6 KB)

Operatyviniai darbuotojai ("OP" tarnyba), sąrašas (.pdf, 62,2 KB)

 

Ideologinės kontržvalgybos skyriaus vadovybė:

 1. Mečys Ščensnovičius, viršininkas (1967 09–1978 01)
 2. Edmundas Baltinas, skyriaus viršininkas (1978 01–1979 03 ir 1979 03–1989 09)
 3. Vilhelmas Šiaudinis, viršininkas (1989 09–1991 01)
 4. Vytautas Ročka, viršininko pavaduotojas (1968 03–1969 11)
 5. Vytautas Stalauskas, viršininko pavaduotojas (1970 01–1979 03)
 6. Jonas Valuckas, viršininko pavaduotojas (1978 12–1979 03)
 7. Piotras Archipovas, viršininko pavaduotojas (1979 03–1980 07)
 8. Anatolijus Jevtejevas, viršininko pavaduotojas (1980 08–1991 10)
 9. Algimantas Ramanauskas, viršininko pavaduotojas (1989 10–1991 01), LSSR KGB „OP“ tarnybos viršininkas (1991 01-1991 10)
 10. Aleksandras Černyševskis, LSSR KGB viršininko pavaduotojas (1991 01–1991 11)