Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Politinis ir techninis-pramoninis šnipinėjimas Vakaruose

Šaltojo karo laikotarpiu sustiprėjus kariniam, technologiniam lenktyniavimui su JAV, KGB vis daugiau dėmesio skyrė politinei, mokslinei techninei žvalgybai, arba politiniam pramoniniam šnipinėjimui. Nuo 1975 m. iki pat 1990 m. ši veikla laikyta prioritetine.

Užsienio žvalgybos funkcijas vykdė KGB 1-asis skyrius. Svarbiausi šio skyriaus uždaviniai buvo strateginės, t. y. politinės, ekonominės, karinės, mokslinės techninės ir kt., informacijos apie Vakarų demokratines valstybes, tarptautines organizacijas, kuriose SSRS turėjo savų interesų, rinkimas. Žvalgybinė veikla buvo koordinuojama su SSRS KGB PGU skyriais.

Žvalgybinė veikla rėmėsi agentais. Jie turėjo rinkti informaciją apie užsienio, ypač NATO, šalių mokslo, įvairių pramonės šakų, transporto objektus ir pasiekimus įvairiose srityse, įsiskverbti į tarptautines organizacijas, mokslo institucijas, pramonės įmones, komercines įstaigas, užsienio valstybių transporto sistemas. Į pagalbą buvo siekiama pasitelkti išeivius ir užsieniečius. Puiki šnipinėjimo priedanga buvo bendros su užsieniečiais firmos, fiktyvios organizacijos, mokslinis bendradarbiavimas, turizmas. KGB domino naujausios technologijos karo pramonėje (branduolinis, cheminis ginklas, branduolinė energija ir kt.), informacija apie naujausius laimėjimus įvairiose pramonės šakose (pavyzdžiui, lazeriai), mokslo, kaip antai medicinos, biotechnologijos, genų inžinerijos, srityse.