Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Timofejus Župikovas, Nikolajaus

Timofejus Župikovas, Nikolajaus
Gim. data: 1918 01 26
Gim. vieta: Jaroslavlio sr.
Mirties data: 1961 04 20
Tautybė: rusų
Išsilavinimas:
   - vidurinis
1938  - specialus čekistinis parengimas
Laipsniai:
1949 10 19  - papulkininkis
1954 01 28  - pulkininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1939 01 01–1941 03 19 UNKVD Žydų ASSR tardytojas
1941 03 19–1941 05 22 UNKVD Žydų ASSR viršininko pavaduotojas
1941 05 22–1941 08 27 UNKGB Žydų ASSR vyr. tardytojas
1941 08 27–1943 05 21 UNKVD Žydų ASSR poskyrio viršininko pavaduotojas
1943 05 21–1945 03 01 UNKGB Chabarovsko kr. poskyrio viršininkas
1945 03 01–1946 07 01 UMGB Lvovo sr. viršininko pavaduotojas
1946 07 01 atvyko iš Lvovo sr.
1946 07 01–1950 01 15 LSSR MGB Rokiškio aps. viršininkas
1950 01 15–1951 10 20 LSSR MGB 2-N valdybos viršininko pavaduotojas
1951 10 20–1953 05 21 LSSR MGB 2-N valdybos viršininkas
1953 05 21–1954 03 17 LSSR MVD 4-osios valdybos viršininko pavaduotojas
1954 03 17–1958 12 15 SSRS KGB Čekoslovakijos vyriausiojo patarėjo padėjėjas
1958 12 15–1959 09 26 SSRS MVD Čekoslovakijos konsultantas
1959 09 26–1960 01 26 komandiruotas į LSSR KGB
1960 01 26–1960 03 01 LSSR KGB pirmininko padėjėjas
1960 03 01–1960 03 20 LSSR KGB žinioje
1960 03 20–1961 04 20 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus viršininkas
1961 04 20 atleistas (mirus)