Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

KGB rezervo karininkų papildomas sąrašas

Lietuvos ypatingajame archyve (toliau LYA) saugomos 238-ių KGB rezervo karininkų bylos, kurių dokumentai jau paviešinti. Dalies KGB rezervo karininkų bylų LYA nėra, nes jos buvo sunaikintos ar išvežtos į SSRS KGB archyvus. Tačiau LYA išliko 93 KGB rezervo karininkų bylų kartotekos kortelės, kurių tikriausiai nespėta sunaikinti, nes didelė dalis kortelių rastos suplėšytos. Kortelėse nurodyti asmens duomenys, karinis laipsnis, tautybė, partiškumas, išsilavinimas, LSSR KGB įsakymo numeris ir data, kada asmuo įtrauktas į KGB rezervą, KGB rezervo karininko bylos numeris. Taip pat kortelėse nurodyta į kurį KGB padalinį KGB rezervo karininkas turėtų vykti tarnauti ypatinguoju laikotarpiu - karo ar masinių riaušių prieš sovietų valdžią atveju. Kai kuriose kortelėse nurodyta, kad asmuo atsisakė tarnauti KGB rezerve ir dėl to LSSR KGB įsakymu pašalintas iš šios tarnybos. Susikaupus keleto asmenų atsisakymams būti KGB rezerve, šiuos karininkus pašalindavo LSSR KGB vadovybės įsakymu. Pavyzdžiui, 1990 06 13 iš KGB rezervo buvo pašalinti 5 karininkai, 1990 11 23 – 8 karininkai, 1991 01 09 – 7 karininkai. Vis dėlto didesnė dalis KGB rezervo karininkų liko KGB rezervo įskaitoje.

238-ių KGB rezervo karininkų sąrašą papildome 93 KGB rezervo karininkais, kurių bylų kartotekos kortelės išliko LYA.

 

Nr. KGB rezervo karininko pavardė, vardas, tėvavardis Gimimo metai Pastaba KGB rezervo karininko laipsnis
1. Andriušis Aurimas, Algirdo 1955 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 03 30
vyr. leitenantas
2. Apenko Piotr Vasiljevič 1960   vyr. leitenantas
3. Asipavičius Jonas, Kazio 1946   vyr. leitenantas
4. Augutavičius Zigmantas–Kazimieras, Juozo 1937   kapitonas
5. Bakutis Algimantas, Jono 1934   vyr. leitenantas
6. Baliukas Vladas–Arūnas, Vlado 1958 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 06 13
vyr. leitenantas
7. Bareika Petras, Juozo 1937   vyr. leitenantas
8. Barvydas Regimantas, Prano 1954 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
kapitonas
9. Bedžinskas Stasys, Jono 1937   vyr. leitenantas
10. Bekeris Povilas, Povilo 1939   kapitonas
11. Bytautas Pranas, Prano 1936   vyr. leitenantas
12. Bondarenko Ivan Nikolajevič 1948   kapitonas
13. Bragaru Viktor Nikolajevič 1956   vyr. leitenantas
14. Bražiūnas Rimantas, Jono 1956   vyr. leitenantas
15. Bukatin Oleg Aleksandrovič 1952   jaun. leitenantas
16. Bušujev Valerij Konstantinovič 1946   majoras
17. Čelnokov Aleksej Aleksejevič 1963   vyr. leitenantas
18. Davydov Valerij Ivanovič 1959   vyr. leitenantas
19. Dirsė Juozas-Arvydas, Jono     kapitonas
20. Dolgov Oleg Ivanovič 1937   kapitonas
21. Girėnas Bronius, Broniaus 1953 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
vyr. leitenantas
22. Gluškov Vladimir Charitonovič 1949   kapitonas
23. Gricis Alvydas, Prano 1950 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 03 07
kapitonas
24. Gudavičius Saulius, Juozo 1959 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
leitenantas
25. Izdūnas Vladas, Jono 1956 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 09 27
jaun. leitenantas
26. Jakubauskas Jonas, Kosto 1957 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 06 13
leitenantas
27. Jankov Vladimir Ivanovič 1938   vyr. leitenantas
28. Jatkonis Gintaras, Kazimiero 1950   vyr. leitenantas
29. Jovaišas Valentinas, Jono 1954 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 06 13
leitenantas
30. Juozapavičius Antanas, Vinco 1932   vyr. leitenantas
31. Kladovščikov Eduard Georgijevič 1944   vyr. leitenantas
32. Kuc Igor Ivanovič 1955   vyr. leitenantas
33. Kudriašov Sergej Pavlovič 1935   vyr. leitenantas
34. Kuktaras Antanas, Antano 1949   leitenantas
35. Kuldelis Stanislovas-Antanas, Kazio 1935   kapitonas
36. Kundrotas Donatas, Antano 1956 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
vyr. leitenantas
37. Lagunov Anatolij Petrovič 1947   vyr. leitenantas
38. Liackij Vladimir Michailovič 1958   vyr. leitenantas
39. Liapin Vadim Fiodorovič 1940   kapitonas
40. Liubarskij Vladimir Michailovič 1939   vyr. leitenantas
41. Mališauskas Rimgaudas–Kazimieras, Kazimiero 1938   kapitonas
42. Maliukevičius Zigmas, Juozo 1934   kapitonas
43. Martinaitis Vytautas, Jono 1959   vyr. leitenantas
44. Marušauskas Rimutis, Vaclovo 1949 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
vyr. leitenantas
45. Masevičius Rimantas, Juozo 1959 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 05 04
vyr. leitenantas
46. Mintautas Mindaugas, Albino 1960 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1989 06 16
vyr. leitenantas
47. Mordas Egidijus–Ričardas, Stasio 1950 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
vyr. leitenantas
48. Naujalis Albertas, Prano 1949 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 06 13
kapitonas
49. Navickas Raimondas, Zigmo 1957   vyr. leitenantas
50. Neimontas Artūras, Viktoro 1961 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
vyr. leitenantas
51. Novikov Aleksandr Sergejevič 1937   kapitonas
52. Novikov Jurij Aleksandrovič 1938   vyr. leitenantas
53. Pauliukevičius Gintautas, Baltraus 1944   leitenantas
54. Pylkov Vladimir Aleksejevič 1939   kapitonas
55. Popov Vadim Deomidovič 1952 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
kapitonas
56. Radzevičius Bronislovas–Vytautas, Jono 1932   vyr. leitenantas
57. Rameika Laimas, Juozo 1957 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
vyr. leitenantas
58. Randakevičius Viktoras, Alfonso 1946   kapitonas
59. Reveltas Leonas, Juozo 1938   vyr. leitenantas
60. Rogelevič Jurij Aleksandrovič 1958 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 09 27
vyr. leitenantas
61. Rožkov Ruslan Aleksandrovič 1955 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
kapitonas
62. Ruginis Algimantas, Alfonso 1956 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 06 13
leitenantas
63. Sapagovas Mefodij Parmenovič     vyr. leitenantas
64. Sazonov Vladimir Vladimirovič 1957   vyr. leitenantas
65. Sokol Nikolaj Grigorjevič 1950   kapitonas
66. Stančauskas (Stančiauskas) Gileris, Vinco 1933   kapitonas
67. Stankevičius Justinas, Prano 1941   vyr. leitenantas
68. Stankūnas Romas, Prano 1954 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
vyr. leitenantas
69. Stankūnas Vidimantas, Adomo 1945   kapitonas
70. Stepanov Jevstafij Jakovlevič 1936   kapitonas
71. Stira Jonas, Jono 1945   vyr. leitenantas
72. Šalgunov Ivan Saveljevič 1941   vyr. leitenantas
73. Šedžius Alvydas, Juozo 1951   kapitonas
74. Šešplaukis Bronislovas, Alekso 1933   pulkininkas
75. Šimkus Edmundas, Zigmo 1954 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 11 23
kapitonas
76. Šimkus Stasys, Stasio 1954   kapitonas
77. Šumnauskas Benis, Jono 1936   kapitonas
78. Tekorius Romas, Stasio 1946   vyr. leitenantas
79. Tuleikis Valentinas, Antano 1954   kapitonas
80. Urbonas Romualdas, Jono 1939   vyr. leitenantas
81. Varaksa Jevgenij Jevgenjevič     vyr. leitenantas
82. Varenin Vasilij Aleksandrovič 1952   vyr. leitenantas
83. Vasilevskij Genadij Boleslavovič     leitenantas
84. Vasiljev Genadij Nikolajevič 1938   kapitonas
85. Verba Aleksandr Jurjevič 1963   vyr. leitenantas
86. Vitkus Rimantas, Prano 1951 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
kapitonas
87. Zablockis Adolfas, Prano 1938   vyr. leitenantas
88. Zacharov Viktor Ivanovič 1948   kapitonas
89. Zaleckis Vytautas, Jono 1955 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1990 09 27
vyr. leitenantas
90. Zdanavičius Leonas, Leono 1953 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
vyr. leitenantas
91. Zuoza Algimantas, Antano 1936   vyr. leitenantas
92. Žvalikovskij Aleksandr Ivanovič 1950 atsisakė būti KGB rezerve vyr. leitenantas
93. Žvirgždinas Leonardas, Juozo 1951 atsisakė būti KGB rezerve,
pašalintas 1991 01 09
vyr. leitenantas