Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stasys Maslauskas, Igno

Stasys Maslauskas, Igno
Gim. data: 1930 02 15
Gim. vieta: Kauno m.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1952  - specialus čekistinis kontržvalgybinis parengimas
1967  - aukštasis civilinis juridinis
1973  - specialus čekistinis parengimas
Laipsniai:
1952 03 28  - leitenantas
1954 09 04  - vyresnysis leitenantas
1958 03 10  - kapitonas
1972 07 31  - majoras
1976 12 16  - papulkininkis
Tarnyba saugumo struktūrose:
1950 03 28–1952 04 05 specialios mokymo įstaigos MGB operatyvinių darbuotojų paruošimo mokyklos kursantas Vilniuje
1952 04 05 baigė specialios mokymo įstaigos MGB operatyvinių darbuotojų paruošimo mokyklą Vilniuje
1952 04 05–1952 05 01 UMGB Kauno sr. Šakių r. tardytojas
1952 05 01–1952 09 15 UMGB Kauno sr. tardymo skyrius 1-ojo poskyrio jaunesnysis tardytojas
1952 09 15–1953 07 01 UMGB Kauno sr. tardymo skyrius 2-ojo poskyrio vertėjas
1953 07 01–1954 04 07 LSSR MVD Kauno m. tardymo poskyrio tardytojas
1954 04 07–1955 05 03 LSSR KGB Tardymo skyriaus 5-ojo poskyrio tardytojas
1955 05 03–1958 01 15 LSSR KGB Tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio tardytojas
1958 01 15–1959 09 05 LSSR KGB Tardymo skyriaus 3-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas
1959 09 05–1960 03 20 LSSR KGB Tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio tardytojas
1960 03 20–1961 09 06 LSSR KGB Tardymo skyriaus tardytojas
1961 09 06–1962 03 01 LSSR KGB 2 valdyba 3-ojo skyriaus operatyvinis įgaliotinis
1962 03 01–1969 09 18 LSSR KGB Tardymo skyriaus tardytojas
1969 09 18–1971 08 12 LSSR KGB Tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas
1971 08 12–1972 05 20 LSSR KGB Tardymo skyrius 1-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas
1972 05 20–1978 09 01 LSSR KGB Tardymo skyrius 2-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas ypatingai svarbiems reikalams
1973 01 01 baigė SSRS KGB aukštosios F.Dzerdžinskio mokyklos tardymo darbuotojų 5 mėn. tobulinimosi kursus
1978 09 01–1982 02 10 LSSR KGB sekretoriato viršininko pavaduotojas
1982 02 10 atleistas dėl amžiaus į atsargą