Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Alfonsas Randakevičius, Bernardo

Alfonsas Randakevičius, Bernardo
Gim. data: 1919 05 01
Gim. vieta: Kaišiadorių r. Dovainonių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1952 – aukštasis partinis
Laipsniai:
1943 04 26  – vyresnysis leitenantas
1944 05 02  – kapitonas
1945 06 01  – majoras
1952 05 12  – pulkininkas
1964 12 10  – generolas-majoras
Civilinė veikla:
1937–1940 darbininkas – dailidė Kauno, Trakų aps.
1940 06 01–1940 09 01 Kruonio vls. LKSM komiteto sekretorius
1940 09 01–1941 06 01 Kauno aps. LKSM komiteto instruktorius
1941–1942 Marių ASSR Volžsko r. rąstų plukdymo kontoros brigadininkas
1942–1943 16-osios lietuviškosios divizijos 167-ojo šaulių pulko eilinis
1943 05 01–1946 05 28 16-osios lietuviškosios divizijos politinio skyriaus viršininko padėjėjas
1946 05 28–1949 09 01 LKSM CK sekretorius propagandai ir agitacijai Vilniuje
1949–1952 aukštoji partinė mokykla prie SSKP CK Maskvoje
1952 06 14–1956 07 20 16-osios lietuviškosios divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams Vilniuje
1952 kandidatas į LKP CK narius
1954 kandidatas į LKP CK narius
1956 kandidatas į LKP CK narius
1958 kandidatas į LKP CK narius
1960 03 04 LKP CK narys
1961 09 30 LKP CK narys ir kandidatas į LKP CK biuro narius
1962 03 18 SSRS AT deputatas
1964 01 10 LKP CK narys
1966 03 05 LKP CK narys
1966 06 12 SSRS AT deputatas
1970–1977 LSSR teisingumo ministras
1971 03 05 LSSR teisingumo ministras
1971–1978 LSSR AT deputatas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1956 07 13–1959 09 05 LSSR KGB pirmininko pavaduotojas kadrams
1959 09 05–1959 10 30 priklausė SSRS KGB kadrų valdybai
1959 10 30–1967 01 26 LSSR KGB pirmininkas
1967 01 26–1970 SSRS KGB PGU viršininko pirmasis pavaduotojas