Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

KGB kadriniai darbuotojai

KGB buvo labai politizuota ir ideologizuota institucija. Jos kontržvalgybinė ir žvalgybinė veikla buvo nulemta ne tik objektyvių vidaus ir išorinių aplinkybių, bet ir ideologinių, partinių užduočių bei tikslų. Partijai ir KGB buvo svarbūs jo kadrų idėjinis, politinis angažuotumas, partinė drausmė ir patikimumas. Tai buvo vienas iš aspektų, per kuriuos komunistų partija galėjo veikti ir kontroliuoti šią instituciją. Ji stengėsi daryti įtaką personalo politikai, jo sudėčiai, idėjiniam, politiniam parengimui. Partinės struktūros turėjo būti vienos pagrindinių kadrų šaltinių. Partinių organizacijų dokumentai rodo, kad KGB veikla turėjo būti organizuojama ir vertinama per politinę ir idėjinę prizmę. Ne tik partinės struktūros turėjo įtakos kadrų politikai. KGB kadrų skyrius buvo atsakingas už personalo atranką, naujų, jaunų kadrų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, idėjinį parengimą, disciplinos stiprinimą, neformalią veiklą, tokią kaip fizinis pasirengimas, kultūrinė veikla.

KGB kadrų politiką ir komunistų partijos įtaką jai atspindi įvairūs dokumentai, tokie kaip partinių organizacijų susirinkimų protokolai, atskirų padalinių idėjinio, politinio švietimo ir tarnybinės kvalifikacijos kėlimo planai ir ataskaitos, asmeniniai kvalifikacijos kėlimo planai. Dokumentai taip pat rodo, kokia buvo svarbi ir neformali veikla, turėjusi stiprinti bendrumo jausmą.