Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

KGB rezervo karininkų asmens dokumentai

Lietuvos ypatingajame archyve saugomos 238-ių SSRS KGB atsargos karininkų (rezervistų) bylos. Dažniausiai saugomos dvi vieno asmens bylos: SSRS KGB atsargos karininko (rezervisto) asmens byla ir SSRS Gynybos ministerijos perduota ginkluotųjų pajėgų karininko asmens byla. SSRS KGB rezervistų asmens bylose yra saugomi ir jų SSRS gynybos ministerijos kariniai bilietai, kurie būdavo paimami po priėmimo į KBG rezervą. Vietoj šio karinio bilieto, KGB rezervistui būdavo išduodamas KGB atsargos karininko karinis bilietas. Šiuose KGB bilietuose būdavo įrašomas asmens priėmimo į KGB rezervą įsakymo numeris ir data, įsakymą pasirašydavo LSSR KGB pirmininkas. KGB kariniame biliete yra nurodytos rezervistų karinės įskaitos taisyklės ir pareigos. Čia be kita ko nurodyta, kad KGB atsargos karininkai pagal gyvenamą vietą priklauso KGB karinei įskaitai. Ilgesniam laikui (virš pusantro mėnesio) išvykus iš savo gyvenamos vietos, rezervistai būtinai turėdavo per 3 dienas registruotis tos vietos KGB karinėje įskaitoje. Taip pat bet kokiais atvejais iškvietus KGB, rezervistai turėdavo atvykti į tiksliai nurodytą vietą per dvi valandas, su savimi reikėdavo turėti KGB karinį bilietą, pasą ir partinį arba komjaunimo bilietą. Rezervistai turėdavo iš karto pranešti KGB apie savo pavardės, vardo, tėvavardžio, partiškumo, išsilavinimo, šeimyninės padėties, šeimos sudėties, darbovietės ir pareigų pasikeitimus. KGB atsargos karininkai turėdavo tvirtai ir be nukrypimų įgyvendinti komunistų partijos ir sovietų vyriausybės politiką, griežtai saugoti karinę ir valstybinę paslaptį, nuolat gilinti savo karines ir specialiąsias žinias, savo darbu ir pavyzdingu elgesiu palaikyti karininko-čekisto autoritetą ir garbę, būti visada pasiruošusiam tapti etatiniu KGB darbuotoju. Po visomis šiomis taisyklėmis ir pareigomis KGB rezervo karininkai pasirašydavo.

Praktiškai visi KGB atsargos karininkų kariniai bilietai yra likę pas KGB rezervistus. Lietuvos ypatingajame archyve rastas vieno KGB rezervisto bilietas, kuris atsitiktinai liko šio rezervisto asmens byloje. KGB rezervistas savo bilietą buvo pametęs ir jam buvo paruoštas kitas bilietas, kuris liko asmens byloje.

KGB atsargos karininko (rezervisto) karinis bilietas (paspaudus aktyvuojasi dokumentas)

KGB atsargos karininko (rezervisto) karinis bilietas (paspaudus aktyvuojasi dokumentas)