Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kazimieras-Teofilis Masiulis, Tado

Kazimieras-Teofilis Masiulis, Tado
Gim. data: 1937 01 01
Gim. vieta: Raseinių r. Sugintų k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1969  - aukštasis partinis
1971  - specialusis čekistinis parengimas
Laipsniai:
1963 09 14  - jaunesnysis leitenantas
1968 02 02  - leitenantas
1971 06 04  - vyresnysis leitenantas
1974 08 29  - kapitonas
1978 11 04  - majoras
1988 06 27  - papulkininkis
Civilinė veikla:
1955 09 01–1956 09 01 Raseinių r. kolūkio klubo vedėjas
1960 04 01–1962 04 01 Skaudvilės r. vykdomojo komiteto vyresnysis inspektorius
1962 04 01–1965 09 01 Skaudvilės r. komjaunimo komiteto antrasis sekretorius
1965 09 01–1969 07 01 Aukštosios partinės mokyklos klausytojas
1969 07 01 baigė aukštąją partinę mokyklą
Tarnyba saugumo struktūrose:
1969 08 01–1970 08 18 LSSR KGB Jurbarko r. operatyvinis įgaliotinis
1970 08 18–1977 01 25 LSSR KGB Kadrų skyriaus operatyvinis įgaliotinis
1971 m. baigė KGB operatyvinių ir vadovaujančių darbuotojų 2 mėn. kursus Kijeve
1977 01 25–1987 06 01 LSSR KGB Tardymo izoliatoriaus viršininko pavaduotojas
1987 06 01–1991 03 18 LSSR KGB Tardymo izoliatoriaus viršininkas
1991 03 18 atleistas dėl amžiaus