Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Viktoras Miškinis, Vlado

Viktoras Miškinis, Vlado
Gim. data: 1939 03 28
Gim. vieta: Šiaulių m.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1971  - aukštasis partinis
Laipsniai:
1965 04 14  - jaunesnysis leitenantas
1969 12 31  - leitenantas
1973 04 28  - vyresnysis leitenantas
1976 05 26  - kapitonas
1979 08 15  - majoras
1983 10 09  - papulkininkis
1988 10 10  - pulkininkas
Civilinė veikla:
1958 11 11–1960 06 29 karinė tarnyba, Leningrado karo mokykla
1960 06 29–1962 01 01 avalynės fabriko Kaune darbininkas
1962 01 01–1965 03 01 autotransporto įmonės Raseiniuose darbuotojas
1965 03 01–1967 09 01 komunistų partijos Raseinių rajono komiteto instruktorius
Tarnyba saugumo struktūrose:
1967 09 01–1971 07 01 partinė mokykla Vilniuje
1971 07 01–1975 09 01 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1972 01 01 Vadovaujančių operatyvių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 5-ių mėn. kursai Kijeve
1975 09 01–1979 03 06 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1979 03 06–1982 01 08 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1981 01 01 VKŠ KGB F.Dzeržinskio inžinierinio techninio personalo kvalifikacijos kėlimo 1 mėn. kursai
1982 01 08–1983 01 10 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1983 01 10–1984 09 14 LSSR KGB 6-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1984 01 01 aukštoji KGB mokykla, kvalifikacijos kėlimo 1 mėn. kursai
1984 09 14–1991 01 01 LSSR KGB 6-ojo skyriaus viršininkas
1991 01 01–1991 10 20 LSSR KGB 2-osios valdybos 4-ojo skyriaus viršininkas
1991 10 20 Atleistas dėl amžiaus