Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Antanas Sūnelaitis, Antano

Antanas Sūnelaitis, Antano
Gim. data: 1928 12 02
Gim. vieta: Marijampolės aps. Girininkų k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1946  - specialusis čekistinis parengimas
1949  - aukštasis partinis
1959  - aukštasis juridinis
Laipsniai:
1950 08 21  - leitenantas
1952 11 18  - vyresnysis leitenantas
1955 10 24  - kapitonas
1959 12 29  - majoras
Tarnyba saugumo struktūrose:
1946 03 01–1946 08 01 Kauno mokyklos komjaunimo sekretorius
1946 08 05–1948 02 23 MGB mokyklos Vilniuje kursantas
1948 02 23 baigė MGB mokyklą Vilniuje
1948 02 23–1948 04 01 LSSR MGB tardymo dalies 3--ojo skyriaus 3-ojo poskyrio jaunesnysis tardytojas
1948 04 01–1949 04 01 LSSR MGB tardymo dalies 1--ojo skyriaus 2-ojo poskyrio jaunesnysis tardytojas
1949 04 01–1950 07 12 LSSR MGB tardymo dalies 1--ojo skyriaus 2-ojo poskyrio tardytojas
1950 07 12–1951 04 16 UMGB Kauno sr. tardymo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas
1951 04 16–1951 08 10 LSSR MGB tardymo dalies 3-ojo poskyrio vyresnysis tardytojas
1951 08 10–1952 09 08 LSSR MGB tardymo dalies 4 poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1952 09 08–1952 09 16 SSRS MGB kadrų valdybos žinioje
1952 09 16–1953 01 10 SSRS MGB pirmoji vyriausioji valdyba paskyrimo rezervo operatyvinis įgaliotinis
1953 01 10–1953 05 21 LSSR MGB 1--ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1953 05 21–1954 04 07 LSSR MVD 4 valdybos 5 skyriaus viršininkas
1954 04 07–1956 09 05 LSSR KGB tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas
1956 09 05–1957 10 25 LSSR KGB Vilkijos r. įgaliotinis
1957 10 25–1957 11 29 LSSR KGB kadrų skyriaus žinioje
1957 11 29–1959 09 05 LSSR KGB tardymo skyriaus 3-ojo poskyrio viršininkas
1959 09 05–1960 03 20 LSSR KGB tardymo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1960 03 20–1961 10 25 LSSR KGB 2 valdybos 2--ojo skyriaus 3-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1961 10 25–1966 07 22 LSSR KGB 2 valdybos 2--ojo skyriaus 3-ojo poskyrio viršininko pavaduotas
1966 07 22–1966 10 10 LSSR KGB 2 valdybos 2--ojo skyriaus 3-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1966 10 10–1970 10 12 LSSR KGB 2 valdybos 1--ojo skyriaus 3-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1970 10 12–1974 01 18 LSSR KGB 2 valdybos 1--ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1974 01 18 atleistas dėl amžiaus

 


Dalyvavo kovinėse operacijose prieš Lietuvos partizanus: 1947 m. - 4 d., 1948 m. - 2 d.