Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

LSSR KGB struktūra

Viena svarbiausių sovietinio okupacinio režimo atramų Lietuvoje buvo SSRS KGB padalinys. 1940–1954 m. jis vadinosi NKVD, NKGB, MGB ir MVD. 1954 m. balandžio 7 d. Lietuvos SSR MVD dalies pagrindu buvo įsteigtas Valstybės saugumo komitetas prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos, kuris nuo 1978 m. rugsėjo 14 d. veikė kaip Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas. Jis tęsė pirmtakų darbą okupuotoje Lietuvoje, siekdamas užtikrinti visuomenės kontrolę, kovoti su režimo priešininkais ir vykdyti kitas politines partijos užduotis. Savo veiklą Lietuvoje KGB nutraukė 1991 m. spalio mėn., nors Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 22 d. paskelbė, kad SSRS KGB padalinio veikla Lietuvoje nutraukiama.

Tai buvo sąjunginio ir respublikinio pavaldumo institucija, atskaitinga SSRS KGB ir LKP CK (priklausė pagrindinei LKP CK nomenklatūrai). Padalinio veiklą reglamentavo SSRS KGB įsakymai, SSKP CK ir LKP CK nutarimai.


SSRS KGB padalinys Lietuvoje 1954–1991 m.
(spustelėjus paveiksliuką, jis padidinamas)

Pagrindinės Lietuvos SSR KGB funkcijos, nulemtos politinių partijos uždavinių, buvo užsienio žvalgyba ir kontržvalgyba, t. y. užsienio specialiųjų tarnybų veiklos šalyje neutralizavimas, bei kova su antisovietinėmis apraiškomis visuomenėje. Kontržvalgybinė veikla buvo vadinama 2-ąja linija, o 5-ąja liniją ideologinės kontržvalgybos veikla.

Šias funkcijas įgyvendino keli operatyviniai padaliniai, kurie šioje interneto svetainėje nagrinėjami išsamiau. Tai Lietuvos SSR KGB 1-asis skyrius, kontržvalgybos padaliniai (2-oji valdyba, 3-iasis, 4-asis ir 6-asis skyriai), ideologinės kontržvalgybos padalinys ir Tardymo skyrius. Pagalbą jiems teikė Operatyvinis techninis ir 7-asis skyriai.

Iš administracinių ir ūkinių padalinių šioje svetainėje smulkiau aptariami tik tie, kurie gali būti svarbūs atskleidžiant KGB veiklos specifiką. Tai Vyriausybinio ryšio skyrius, Mobilizacinis poskyris, Įskaitos-archyvų skyrius ir sekretoriatas.