Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai

KGB buvo vienas svarbiausių okupacinio režimo atramų. Dokumentai liudija, kaip KGB skverbėsi į įvairias valstybės gyvenimo sferas, vykdė nusikaltimus. Vis dėlto tai neatskleidžia visos vykdytos sovietų valdžios represinės politikos visumos. Okupacinio režimo egzistavimą ir visuomenės kontrolę Lietuvoje užtikrino ir kitos svarbios sovietinės struktūros – komunistų partija, Raudonoji armija, VRM ir kt. Sovietinė represinė politika – tai ne tik fizinis teroras (žudynės, trėmimai, įkalinimas, represinių struktūrų ir armijos savivaliavimas), bet ir kiti prievartinio pobūdžio veiksmai įvairiose gyvenimo srityse, kaip antai švietimo, ekonomikos, kultūros ir kt., prisidėjo prie visuomenės kontrolės, baimės ir beteisiškumo atmosferos kūrimo Lietuvoje.

Naujoje rubrikoje „Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai“ skelbiami įvairių institucijų dokumentai apie jų vykdytus represinius ir prievartinius veiksmus. Dokumentų chronologinės ribos – 1944–1953 m. Ateityje planuojama plėsti dokumentų chronologines ribas. Pradedami viešinti dokumentai apie Raudonosios armijos veiksmus Lietuvoje 1944–1949 metais.Toliau:

Sovietų kariuomenė Lietuvoje 1939–1949 m.