Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Algis-Jonas Karinauskas, Jono

Algis-Jonas Karinauskas, Jono
Gim. data: 1938 02 21
Gim. vieta: Pasvalio r. Kiburių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1962  - Aukštasis civilinis techninis
1963  - specialus čekistinis kontržvalgybinis parengimas
Laipsniai:
1962 10 20  - jaunesnysis leitenantas
1964 02 19  - leitenantas
1967 04 24  - vyresnysis leitenantas
1970 12 16  - kapitonas
1975 01 28  - majoras
1983 04 26  - papulkininkis
Tarnyba saugumo struktūrose:
1962 10 01–1963 02 07 Miško technikos gamyklos Vilniuje darbuotojas
1963 02 07–1964 01 20 KGB mokykla Nr. 302 Minske
1964 01 20–1964 02 20 LSSR KGB 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1964 02 20–1970 08 20 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1970 08 20–1982 03 04 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1974 01 01 kvalifikacijos kėlimo 5 mėn. kursai Kijeve
1982 03 04–1983 01 10 LSSR KGB 2-osios valdybos 3-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1983 01 01 aukštieji KGB kvalifikacijos kėlimo 1,5 mėn kursai Taškente
1983 01 10–1985 10 05 LSSR KGB 6-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1985 10 05–1988 08 15 LSSR KGB 10-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1988 08 15–1991 05 12 LSSR KGB 10-ojo skyriaus viršininkas
1991 05 12 atleistas dėl amžiaus