Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Antanas Naras, Igno

Antanas Naras, Igno
Gim. data: 1924 01 01
Gim. vieta: Utenos aps. Daržinių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
   - aukštasis juridinis
1952  - specialus čekistinis juridinis parengimas
1966  - specialus čekistinis parengimas
1966  - specialus čekistinis parengimas
1972  - specialus čekistinis parengimas
Laipsniai:
1945 04 29  - jaunesnysis leitenantas
1947 03 21  - leitenantas
1950 08 21  - vyresnysis leitenantas
1954 09 04  - kapitonas
1958 10 03  - majoras
1962 11 04  - papulkininkis
1967 12 14  - pulkininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1942 06 09–1944 03 14 karinė tarnyba
1944 03 14–1944 06 15 LSSR NKGB kadrų skyriaus rezervo operatyvinės grupės operatyvinio įgaliotinio pad
1944 06 15–1944 08 01 LSSR NKGB 2-ojo skyriaus 5-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1944 08 01–1946 04 01 LSSR NKGB Šiaulių aps. operatyvinis įgaliotinis
1946 04 01–1946 12 01 LSSR MGB Šiaulių aps. tardytojas
1946 12 01–1950 07 12 LSSR MGB Šiaulių aps. vyresnysis tardytojas
1950 07 12–1951 06 04 UMGB Šiaulių sr. vyresnysis tardytojas
1951 06 04–1952 09 15 SSRS MGB mokykla tardymo darbuotojams Maskvoje
1952 09 15–1953 05 30 UMGB Šiaulių sr. tardymo skyriaus 3-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1953 05 30–1954 04 07 LSSR MVD Šiaulių r. viršininkas
1954 04 07–1955 05 10 LSSR KGB Šiaulių r. įgaliotinis
1955 05 10–1958 09 22 LSSR KGB 4-osios valdybos 1-ojo skyriaus l. e. p. viršininkas
1958 09 22–1958 10 01 LSSR KGB 4-osios valdybos l. e. p. viršininkas
1958 10 01–1959 09 05 LSSR KGB 4-osios valdybos viršininko pavaduotojas
1959 09 05–1960 03 23 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus viršininkas
1960 03 20–1964 05 04 LSSR KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas
1964 05 04–1966 07 22 LSSR KGB 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas
1966 07 22–1967 01 26 LSSR KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas
1967 01 26–1980 07 20 LSSR KGB 2-osios valdybos viršininkas
1972 04 01 kvalifikacijos kėlimo 2 mėn. kursai (vadovaujančių operatyvinių darbuotojų)
1980 07 20 atleistas dėl amžiaus