Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

KGB kartotekos

KGB kartotekos – sekimo ir persekiojimo sistemos atspindys

Asmenims dėl socialinės padėties (nepriklausomos Lietuvos veikėjams, buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir kt.), antisovietinės veiklos, ryšių su užsienyje esančiais asmenimis, rezistencinės veiklos išeivijoje patekus į KGB akiratį, dažniausiai būdavo užvedamos operatyvinės įskaitos bylos (juose kaupiami visi operatyvinės, agentūrinės veiklos prieš asmenį dokumentai). Jų tikslas buvo surinkti informaciją apie asmenį, jo veiklą ir užbėgti už akių potencialiai antisovietinei veiklai arba užkardyti, sutrukdyti jau vykdomai priešiškai veiklai. Surinkus užtektinai informacijos sekdavo tolesni KGB veiksmai – profilaktinis pokalbis arba net baudžiamoji byla. Operatyvinės įskaitos bylos yra skirtingos, priklausomai nuo KGB tikslų ar asmens veiklos pobūdžio, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo potencialus režimo priešas ar jau ilgą laiką KGB akiratyje. Asmeniui, nenutraukiančiam savo antisovietinės veiklos, galėjo būti užvedamos skirtingos bylos. Išskiriamos tokios operatyvinės bylos: DOR (operatyvinio ištyrimo ar paieškos byla) buvo užvedama siekiant išsiaiškinti priešiškus veiksmus ir užkirsti jiems kelią; DON (operatyvinio stebėjimo byla) dažniausiai buvo užvedama buvusiems politiniams kaliniams, galintiems kelti grėsmę režimui; DOP (operatyvinio patikrinimo byla) buvo užvedama asmenims, apie kuriuos gauta informacijos dėl jų galimos priešiškos veiklos ir ją reikia patikrinti agentūrinėmis bei operatyvinėmis priemonėmis, GDOR (Grupinė operatyvinio ištyrimo byla) tikslas – išaiškinti, perspėti ir užkirsti kelią priešiškai asmenų grupės veiklai; byla formuliaras užvedama asmenims, įtariamiems veikla prieš SSRS; paieškos byla užvedama žmogui, pabėgusiam ar emigravusiam iš Lietuvos; literinės bylos buvo užvedamos pagal atskiras kontržvalgybos linijas arba atskiriems objektams ar žmonėms teritoriniu pagrindu. Lietuvoje išliko labai nedaug operatyvinių bylų, tačiau KGB sekimo, stebėjimo, persekiojimo mastus atspindi KGB operatyvinė informacinė kartoteka. Ją sudaro kortelės su žiniomis apie operatyvinėse įskaitos bylose užfiksuotus asmenis, paieškomus, tiriamus ir kitus į KGB įskaitą įtrauktus asmenis. Taip pat yra kadrinių darbuotojų, baudžiamųjų bylų, agentų kartotekos, Lietuvoje apsilankiusių, turinčių leidimą dirbti su slapta medžiaga asmenų kartotekos ir kt.

Kortelėse standartiškai pateikiami duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, darbovietė, operatyvinės veiklos tipas, numeris, bylos objekto pseudonimas, už kokią veiklą ir kada jis buvo įtrauktas į įskaitą, jo veiklos apibūdinimas, kitos priežastys, dėl kurių jis pateko į KGB akiratį, kada ir dėl kokios priežasties ji buvo nutraukta.

Lietuvos ypatingajame archyve sukauptose kartotekose išsaugota daugybė kortelių, tad visuomenei atrenkamos tos, kurios atspindi kuo įvairesnę KGB veiklą ir parodo, už kokią veiklą asmuo patekdavo į KGB akiratį.