Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stasys Jankūnas, Stanislavo

Stasys Jankūnas, Stanislavo
Gim. data: 1926 04 24
Gim. vieta: Varėnos r. Dargužių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1957  - aukštasis partinis karinis
Laipsniai:
1949 01 12  - jaunesnysis leitenantas
1950 07 08  - leitenantas
1953 04 01  - vyresnysis leitenantas
1957 08 22  - kapitonas
1963 08 24  - majoras
1970 02 20  - papulkininkis
1975 10 22  - pulkininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1944 09 13–1951 12 19 Pabaltijo karinės apygardos raštvedys
1951 04 13–1951 12 19 16-osios lietuviškosios divizijos 156-ojo šaulių pulko komjaunimo biuro komjaunimo sekretorius
1952 09 01–1953 09 01 Karinės - politinės V. Lenino akademijos parengiamieji kursai
1953 09 02–1957 08 22 Karinės - politinės V. Lenino akademijos artilerijos fakultetas
1957 08 22–1958 04 16 Pabaltijo karinės apygardos 124-osios artilerijos brigados 2-ojo diviziono vado pavaduotojas
1958 04 16–1958 08 01 LSSR KGB tardymo skyriaus tardytojas
1958 08 01–1959 08 27 LSSR KGB 1-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1953 09 01–1961 08 25 KGB mokykloje Nr.101 2-jų metų kursai
1961 08 25–1961 08 29 komandiruotas į SSSR KGB įgaliotinio aparatą koordinacijai su VDR MGB ir MVD
1961 08 29–1962 04 21 SSSR KGB įgaliotinio aparato koordinacijai su VDR MGB ir MVD 2-ojo skyriaus operatyvinis įgaliotinis
1962 04 21–1962 06 30 SSSR KGB įgaliotinio aparato koordinacijai su VDR MGB ir MVD 2-ojo skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis
1962 06 30–1966 10 26 SSSR KGB PGU rezervo veikiančio VDR operatyvinis įgaliotinis
1966 10 26–1966 12 01 LSSR KGB 1-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1966 12 01–1970 01 05 LSSR KGB 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas
1970 01 05–1970 09 01 LSSR KGB 1-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1970 01 05–1970 02 04 LSSR KGB 1-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1970 09 01–1970 09 01 įtrauktas į SSSR KGB kadrų valdybą
1970 09 01–1977 01 11 įtrauktas į SSSR KGB PGU rezervą veikiantį VDR
1970 11 01–1975 05 08 ėjo LSSR KGB 1-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas pareigas
1975 05 08–1977 01 11 SSSR KGB atstovybės prie VDR MGB skyriaus viršininkas
1976 10 10–1977 01 21 priklausė LSSR KGB
1977 01 21–1987 08 14 LSSR KGB 2-osios valdybos viršininko pavaduotojas
1977 01 21–1981 07 09 LSSR KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas
1981 07 09–1985 04 01 LSSR KGB 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas
1985 04 01–1987 08 14 LSSR KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas
1987 08 14 atleistas dėl amžiaus