Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stasys Skačkauskas, Jono

Stasys Skačkauskas, Jono
Gim. data: 1927 12 07
Gim. vieta: Kapsuko r. Kazlų Rūdos k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1951  - specialus čekistinis kontržvalgybinis parengimas
1964  - aukštasis partinis politinis
Laipsniai:
1951 01 29  - jaunesnysis leitenantas
1954 01 28  - leitenantas
1955 10 24  - vyresnysis leitenantas
1958 12 16  - kapitonas
1963 01 28  - majoras
1970 09 30  - papulkininkis
1979 02 21  - pulkininkas
Civilinė veikla:
1944 01 01–1945 01 01 Kazlų Rūdos miškų ūkis vadovas
1945 01 01–1947 01 01 Lietuvos geležinkelio Vilniuje darbininkas
1947 01 01–1947 03 01 Kazlų Rūdos vykdomojo komiteto sekretorius
1947 03 07–1949 05 13 Kazlų Rūdos komjaunimo komiteto sekretorius
Tarnyba saugumo struktūrose:
1949 05 01–1951 02 01 MGB mokykla Vilniuje
1951 02 01–1951 12 10 LSSR MGB 5-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio operatyvinio įgaliotinio padėjėjas
1951 12 10–1952 09 15 LSSR MGB 5-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1952 09 15–1952 10 01 LSSR MGB vyresniojo įgaliotinio inspekcijos operatyvinis įgaliotinis
1952 10 01–1953 07 01 LSSR MGB vyresniojo įgaliotinio inspekcijos inspektorius
1953 07 01–1954 04 07 LSSR MVD kadrų skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas
1954 04 07–1955 01 01 LSSR KGB kadrų skyriaus 1 poskyrio viršininkas
1955 01 01–1955 10 25 LSSR KGB partijos komiteto sekretoriaus pavaduotojas
1955 01 01–1955 10 25 Įtrauktas į SSSR KGB veikiantį rezervą
1955 12 01–1958 09 30 LSSR KGB 4-osios valdybos 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
1958 09 30–1961 10 01 LSSR KGB partijos komiteto sekretoriaus pavaduotojas
1958 09 30–1961 10 01 Įtrauktas į SSSR KGB veikiantį rezervą
1961 10 01–1966 10 21 LSSR KGB įskaitos-archyvų skyrius viršininko pavaduotojas
1966 10 21–1970 07 01 LSSR KGB 10-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas
1970 07 01–1988 08 31 LSSR KGB 10-ojo skyriaus viršininkas
1983 08 31 atleistas dėl amžiaus