Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Zenonas Malaiška, Juozapo

Zenonas Malaiška, Juozapo
Gim. data: 1929 05 07
Gim. vieta: Utenos r. Degučių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1951 - aukštasis karinis
1962 - aukštasis čekistinis
Laipsniai:
1951 06 21 - jaunesnysis leitenantas
1954 01 28 - leitenantas
1955 10 24 - vyresnysis leitenantas
1959 10 21 - kapitonas
1964 02 19 - majoras
1974 09 03 - papulkininkis
Civilinė veikla:
1947 09 01–1948 04 01 plano komisijos ekonomistas Utenoje
Tarnyba saugumo struktūrose:
1948 04 06–1951 09 01 SSRS MVD karininkų mokyklos Vilniuje kursantas
1951 09 01–1952 01 11 LSSR MGB A skyriaus 3-ojo poskyrio operatyvinio įgaliotinio padėjėjas
1952 01 11–1952 02 20 LSSR MGB 2-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinio įgaliotinio padėjėjas
1952 02 20–1953 07 01 UMGB Altajaus kr. 2-os kategorijos vertėjas
1953 07 01–1954 04 07 LSSR MVD 6-ojo specialaus skyriaus 1-ojo poskyrio operatyvinio įgaliotinio padėjėjas
1954 04 07–1955 06 15 LSSR KGB 4-osios valdybos 4-ojo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1955 06 15–1958 08 01 LSSR KGB 6-ojo specialaus skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis
1958 08 01–1958 09 01 LSSR KGB kadrų skyriaus žinioje
1958 09 01–1962 08 27 aukštosios KGB mokyklos Maskvoje klausytojas
1962 08 27–1962 09 01 LSSR KGB žinioje
1962 09 01–1974 02 05 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus 6-ojo poskyrio viršininkas
1974 02 05–1976 10 05 LSSR KGB operatyvinio-techninio skyriaus viršininko pavaduotojas, 6-ojo poskyrio viršininkas
1976 10 05–1976 11 20 LSSR KGB žinioje
1976 11 20 atleistas dėl amžiaus į atsargą