Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kazimieras Liaudis, Franco

Kazimieras Liaudis, Franco
Gim. data: 1901 01 10
Gim. vieta: Radviliškio r. Baisogalos mst.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:

Vidurinis

Laipsniai:
1951 10 22  – pulkininkas
1956 01 14  – generolas-majoras
Civilinė veikla:
1919–1924 Dnepropetrovsko aps. Dneprodzeržinsko m. rajoninio komiteto politinio švietimo skyriaus vedėjas
1924–1925 Dnepropetrovsko aps. Dneprodzeržinsko m. rajoninio komiteto politinio švietimo skyriaus vedėjas
1925–1927 apygardos liaudies švietimo skyriaus inspektorius, gubernijos sovietinės partinės mokyklos lektorius Dnepropetrovsko m.
1927–1928 Dneprodzeržinsko m. Dzeržinskio vardo gamyklos aukštakrosnių cecho partinės organizacijos sekretorius
1928–1929 Dneprodzeržinsko r. vykdomojo komiteto prezidiumo sekretorius
1929–1930 Ukrainos KP(b) Domanovkos vykdomojo rajoninio komiteto kultūros-propagandos skyriaus vedėjas
1930–1931 Odesos aps. Pervomaisko m. apygardos liaudies švietimo skyriaus inspektorius
1931–1932 Dneprodzerdžinsko m. metalurgijos technikumo partinio biuro sekretorius
1932–1935 Raudonosios armijos ir karinio jūrų laivyno politinis darbuotojas, tankų mokyklos politinis vadovas, artilerijos pulko partinio biuro atsakingasis sekretorius
1935–1936 Ramiojo vandenyno laivyno povandenio laivo karinis komisaras
1936–1937 Ramiojo vandenyno laivyno politinės valdybos vyresnysis inspektorius
1937–1939 Ramiojo vandenyno laivyno karinis komisaras
1939–1941 Dneprodzerdžinsko m. valstybinės rajoninės elektrinės statybos viršininko pavaduotojas
1941–1943 Ukrainos KP(b) Dneprodzeržinsko m. pogrindinio komiteto sekretorius
1943–1944 Ukrainos KP(b) Dneprodzeržinsko m. komiteto kadrų skyriaus vedėjo pavaduotojas
1944 07 01–1945 01 01 Biržų aps. LKP komiteto pirmasis sekretorius
1945 01 01–1947 05 01 LKP (b) CK sekretorius
1947 05 01–1950 10 01 Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Vilniuje
1950 10 01–1950 10 01 Klaipėdos sr. LKP komiteto pirmasis sekretorius
Tarnyba saugumo struktūrose:
1953 12 09–1954 03 27 LSSR MVD ministras
1954 03 27–1959 10 30 LSSR KGB pirmininkas
1959 10 30–1960 01 08 priklausė SSRS KGB kadrų valdybai
1960 01 08 atleistas dėl sveikatos būklės